INSTALLATIONER, SERVICE OCH REPARATIONER

 

Wiggos VVS AB startades 1957 av Wiggo. Idag drivs företaget av Caj Olsson med fem anställda. Vi har lång erfarenhet av branschen och hos oss får du produkter och arbeten av högsta kvalitet.

 

Vi utför installationer, service och reparationer av allt inom VVS:

  • Pelletsanläggningar
  • Solvärmeanläggningar
  • Värmepumpar
  • Sanitära installationer (badrum m.m.)
  • Utomhusarbeten som vattenbrunnar och enskilda avloppsanläggningar
 

Vid totalentreprenader samarbetar vi med lokala företag som elektriker, brunnsborrare och sanerare för oljepannor.

 

Välkommen att kontakta oss om Du har några frågor eller vill ha referenser!

 
Adobe Flash Player